Påfrestningar på arbetsenheten under Starmers fokus på skatter och ekonomi

(Bloomberg) – Brittisk oppositionsledare Keir Starmer och hans skuggkansler Rachel Reeves Rapporterade snabbt om deras möte med högre ledare på Arbetarpartiets ekonomiska konferens i veckan. Hennes samtal med kollegor är grövre och avslöjar växande oenighet om hur man vinner ett nationellt val.

Mest läst av Bloomberg

I månader har Starmers ledningsgrupp bråkat om en viktig del av hennes vision för regeringen: ett åtagande som Reeves gjorde 2021 att spendera 28 miljarder pund om året för att göra Storbritannien grönt till 2030, inklusive 100 % förnybar energi. Kostnaderna har segrat I trådkorset av en försämrad ekonomi, det konservativa partiets attacker mot skatter och utgifter och Starmer och Reeves beslutsamhet att övertyga väljarna, kommer Labour inte att vara hänsynslös med de offentliga finanserna.

På fredagen verkade Labours finanstalesman Darren Jones bekräfta vad Reeves och Starmer inte berättade för ledarna: snarare än att hålla fast vid det fulla engagemanget, skulle de bara bestämma vad som var överkomligt när Labour hade tillträde.

Å ena sidan är detta ett logiskt ställningstagande. Men det väckte också kritik från Labour-tjänstemän över varför en viktig utgiftssiffra bifogades planen och gjordes som gisslan för rikedom. Istället för att bekräfta ett åtagande om skattedisciplin, vilket redan gör kampanjister som vill ha en mer ambitiös plan för regeringen, ilska, riskerar att backa att utlösa ytterligare Tory-attacker över flip-flopping.

Medan Labour-skuggministrar och tjänstemän som talade med Bloomberg inte trodde att den politiska förvirringen drastiskt skulle sänka partiets ledning i nationella opinionsmätningar, sa de att det stod större frågor på spel. Till exempel, vilken strategi kommer bäst att omvandla denna fördel till röster, eller hur kommer Labour att hantera det konkurrenstryck som en ny regering står inför?

Det har förekommit två stora meningsskiljaktigheter bland högre Labour-tjänstemän inför ett val som väntas under andra halvan av 2024, sa personer som är bekanta med saken. Den första frågan är i vilken utsträckning Starmer och Reeves bör påtvinga sig själva en skattemässig tvångströja för att motverka toryernas attacker. Det andra argumentet mellan Starmer, Reeves och deras rådgivare handlade inte om ekonomisk försiktighet, utan om hur man skulle gå till väga.

Sedan tillträdet 2020 har Starmer fokuserat på att distansera Labour från sin vänsterextrema föregångare Jeremy Corbyn. Reeves har intensifierat detta de senaste veckorna och utesluter en höjning av inkomst-, bolags- och kapitalvinstskatter samt införandet av en förmögenhetsskatt. Den tidigare ekonomen från Bank of England uppvaktar också företag i motsats till Corbyn, och sa att denna vecka inte skulle återinföra ett tak för bankbonusar som regeringen skrotade förra året.

Strategin belyser hur Labour fortsätter att plågas av det allmänna valet 1992, när det ledde den tidigare premiärministern John Majors Tories i opinionsmätningarna och Storbritannien fortfarande höll på att slingra sig efter en djup lågkonjunktur. Den led ett överraskande nederlag, vilket Labour skyllde på högertidningar som påverkade väljarna.

Men precis som Tony Blair fann när han drog Labour åt höger för att vinna fem år senare, möter Starmer och Reeves motstånd från ett parti med en stark facklig tradition och arbetarklassrötter. Partiet har också en underdog-instinkt, efter att ha tillbringat större delen av sin historia i opposition.

Några av hennes kritiker säger att det skulle vara oklokt att utesluta skattehöjningar när kansler Jeremy Hunts gåvor före valet kan lämna lite utrymme för utgifter i ämbetet. Andra säger att det största hotet mot Starmer inte är rädslan för att han ska öka sina utgifter, utan anklagelsen om att det inte är klart vad han tror eller vad han kommer att göra med makten.

Medan tillkännagivandet av bankirernas bonustak till stor del var symboliskt, med studier som visar att åtgärden har liten inverkan på att sänka de totala lönerna, kom det ur det blå för många Labour-parlamentsledamöter och drog attacker från andra partier på den politiska vänstern som avslöjades.

Enligt Luke Tryl från tankesmedjan More in Common spelar dessa frågor inte så stor roll med ett försprång på 20 poäng. “Om opinionsmätningarna faller och Labours brist på ett tydligt erbjudande får väljarna att tänka “vad är poängen?”, kan det göra en avgörande skillnad för sammansättningen av nästa parlament.”

Shadow Cabinets ministrar har efterlyst samtal om grön politik och siffran på 28 miljarder pund de senaste veckorna och har motbevisats, sa personer som är bekanta med saken. Vissa uttryckte oro över att försvara Labour-politiken i sändningsronder i händelse av att Starmer och Reeves överger dem i framtiden.

Hennes rådgivare har försökt försäkra skuggministrar om att nyckelförslag inte kommer att släppas, inklusive planer på att beskatta privata skolavgifter och skrota skattelättnader för dem med status som icke-bosatt.

Reeves har hävdat att finansdisciplin, i kombination med den försämrade ekonomiska situationen, måste prioriteras för att mildra kritiken mot toryerna. Men ironin är att det är försämringen av de offentliga finanserna under de konservativa som effektivt ökar attackerna.

Under premiärminister Rishi Sunaks parti har Storbritanniens skattebörda stigit till efterkrigstidens toppar, och även om han har börjat tillkännage utdelningar, kan varningar om högre tullar få en betydande inverkan mitt i en levnadskostnadskris.

Labour ska ändå inte vara rädd, sa John McTernan, strateg på BCW Global och tidigare rådgivare till Blair. “Labour borde inte urvattna sina ambitioner, det borde skärpa sin skiljelinje: toryerna har ingen plan för den mest angelägna utmaningen som Storbritannien står inför. Det är vad vi gör, sa han.

Labourledningen minskade sitt löfte på 28 miljarder pund per år för första gången förra sommaren, vilket reducerade det till målet att uppfylla det i slutet av sin första mandatperiod. Vissa Labour-tjänstemän anser att detta beslut var ett misstag och att Starmer och Reeves borde ha gått längre och meddelat att de inte skulle kunna kvantifiera beslutet förrän de visste i vilket läge ekonomin skulle vara.

Medan Reeves drev på för en tydligare ståndpunkt internt, innebar Starmers bristande beredskap att osäkerheten fortsatte in i valåret, sa personer som är bekanta med saken. Vissa tillskriver detta ledarens personliga lojalitet till Ed Miliband, skuggenergisekreteraren som har kämpat hårt för politiken.

Samtidigt, för de konservativa, är Labours sjukdomskänsla en sällsynt källa till optimism. En partistrateg sa att de skulle försöka rösta om skatter och skämtade om att det egentligen bara finns en typ av Tory-kampanj: att försöka skrämma blivande medelklassväljare att Labour kommer att höja sina skatter.

Det är en kamp Starmer och Reeves verkar vilja undvika.

– Med hjälp av Ellen Milligan.

Mest läst av Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg LP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *